CxO profilointityökalut, CxO Vaikutusvoima™, RMP, DISC,CxO johtajaprofiili

Profilointityökalut johtamisessa

CxO:n kou­lu­tuk­sis­saan käyt­tä­mät pro­fi­loin­ti­työ­ka­lut joh­ta­mi­sessa ja sen kehit­tä­mi­sessä ovat CxO Vai­ku­tus­voima™, Reiss Moti­vaa­tio­pro­fiili (RMP), Exten­ded DISC ja CxO Joh­ta­ja­pro­fiili. Ne toi­mi­vat myös yksi­nään osana men­to­rointi- tai muita asia­kas­toi­mek­sian­toja – kul­loi­sen­kin tilan­teen ja tar­peen mukaan. Pro­fi­lointi ja sen läpi­käynti lisää itse­tun­te­musta ja toi­mii itsensä joh­ta­mi­sen ja sen jäl­keen mui­den joh­ta­mi­sen työ­ka­luna.

CxO Professional Oy
Valikko